Bubeníci na Valdštejnově náměstí
Objevujte

Valdštejnovo město

Jičín svůj největší rozmach zažil za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Albrecht dal Jičín velkoryse přestavět a dokonce zde razil vlastní mince. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a jeho návštěva zanechá nezapomenutelný zážitek.

Historické centrum města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím. Otisk Albrechtova vlivu naleznete všude okolo - můžete obdivovat velkolepost barokní komponované krajiny, projít se lipovou alejí a nechat se ohromit jedinečností Valdštejnské lodžie.