Jičín_pohled z lipové aleje na Valdickou bránu a vrch Veliš
Výletní trasa

Barokní komponovaná krajina

Oblíbené

Nejvýznamnější architektonické památky z doby Albrechta z Valdštejna nestojí v Jičíně a jeho okolí nahodile. Architekti zde vytvořili něco, čemu říkáme barokní komponovaná krajina. 

První krajinná kompozice v Čechách

Přestože Albrecht z Valdštejna nestačil ani zdaleka dokončit své stavební záměry, stihl spolu s přizvanými italskými architekty vtisknout okolní krajině důmyslný plán, propojující stavby a krajinné prvky v jeden velký geometrický obraz. Krajinu mezi vrchem Veliš, městem Jičínem a obcí Valdice dodnes protíná sedmikilometrová geometricky přesná linie, na které se nacházejí významné stavby.

Barokní komponovaná krajina na mapě

Části komponované krajiny

Valdštejnovu komponovanou krajinu si můžete prohlédnout z vrchu Veliš, ve Valdštejnově době zde stál hrad, který měl sloužit jako bezpečné útočiště v případě ohrožení. Pokud by se navíc podařil záměr vybudovat uvnitř jeho zdí františkánský klášter, stal by se zároveň i útočištěm duchovním.

Veliš_Barokní komponovaná krajina

V polovině pomyslné přímky se nachází jičínský paláckostelem sv. Jakuba Většího jakožto ústřední správní centrum rozhodující o světských i církevních záležitostech.

Jičín_Kostel sv. Jakuba Většího

Centrum města s letohrádkem Lodžie spojuje téměř dvoukilometrová lipová alej, která podtrhuje celou linii. Valdštejnská lodžie měla sloužit jako prostředí neformálních setkání, rozptýlení a bezstarostné zábavy.

Jičín_Lipová alej_Barokní komponovaná krajina

Osu pak ukončuje kartuziánský klášter ve Valdicích, kde Valdštejn plánoval naleznout místo svého posledního odpočinku a konečného smíření, dnes se zde nachází věznice. Z Valdštejnova velkého stavitelského záměru zůstalo jen nedokončené torzo, které cosi napovídá, leccos skrývá a zůstává opředeno mnoha otazníky. 

Kartuziánský klášter _Valdice_Barokní komponovaná krajina

Mapa

Informace

GPX soubor
Trasa gpx (66.07 KB) Stáhnout