Jičín Albrecht z Valdštejna
Z historie města

Život Albrechta z Valdštejna

Oblíbené

Pro někoho padouch, pro jiné hrdina. Kdo byl vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583-1634), který tak rozhodujícím způsobem ovlivnil ve své době život v Jičíně, svém rozsáhlém panství a prakticky v celé habsburské říši? Jisté je, že rozporuplná osobnost tohoto vojevůdce, politika, finančníka a obchodníka bude i nadále předmětem dohadů a vděčným literárním tématem. Díky nesporným vojevůdcovským kvalitám se z něj v době třicetileté války stal vrchní velitel císařského vojska. Nakonec byl kvůli kontaktům se zástupci protihabsburské koalice prohlášen za zrádce a zavražděn v Chebu.

​Valdštejnovo mládí

Narodil se na tvrzi Heřmanice u Jaroměře jako syn zchudlého šlechtice Viléma z Valdštejna a jeho manželky Markéty Smiřické ze Smiřic, kteří se drželi víry Jednoty bratrské. Po brzkém úmrtí rodičů putoval malý Albrecht k matčinu švagrovi, Jindřichovi Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Studoval na evangelické univerzitě v Altdorfu, kterou však pro své nevhodné chování a několik šarvátek musel opustit. Jak bylo u mladých kavalírů zvykem, absolvoval poznávací cestu po Evropě, inspirativní byl pro něj zejména pobyt v Itálii. Po návratu do Čech se nechal roku 1604 najmout jako praporčík pro vojenské tažení císaře Rudolfa II. proti Turkům a uherským povstalcům Štěpána Bočkaje, kde si vysloužil povýšení na hejtmana.

Valdštejn vojevůdce i milovník hvězd

Zhruba v této době dochází k velmi důležitém momentu, kdy Valdštejn konvertoval ke katolictví. Pro evangelíka Valdštejna byla konverze ke katolické církvi krokem ke kariéře a vzestupu. Věděl, že jako vyznavač víry Jednoty bratrské nebude mít u dvora dveře otevřené. Během svého pobytu v Praze si nechal sestavit od dvorského astrologa Keplera horoskop. Nedílnou součástí horoskopu byla také – místy tvrdá až urážlivá – charakteristika Valdštejnovy osobnosti. Kepler vyvodil závěry o bystré a velmi inteligentní osobnosti s vysloveně asociálními sklony a odporem ke všemu všednímu a konvenčnímu, s touhou po výjimečnosti a zejména o osobnosti až chorobně ctižádostivé, projevující dravost a podezíravost vůči okolí.

Jičín - centrum Frýdlantského vévodství

Roku 1625 bylo jeho frýdlantské panství povýšeno na knížectví a o dva roky později dokonce na vévodství. Území bylo vyňato ze Zemských desek Království českého, a stalo se tak jakýmsi státem ve státě. Hlavním městem Frýdlantska se stal Jičín. Mezi jeho plány bylo v Jičíně zřídit sídlo biskupství, univerzitu a vlastní sněm.

Geniální velitel nebo zrádce?

Valdštejna jeho vojenské a organizační schopnosti postupně vynesly do pozice vrchního velitele císařské armády. Podařilo se mu několikrát porazit protestantskou unii, ale jeho úspěchy a rostoucí moc vzbudily nelibost a závist. Na nátlak kurfiřtů byl dokonce ze své pozice odvolán, ale po několika katastrofálních porážkách jej císař povolal zpátky. Mračna se nad Valdštejnem začala stahovat na počátku roku 1634, kdy byl obviněn ze zrady císaře. Zemřel probodnutý partyzánou v Chebu v únoru téhož roku, jeho ohromný majetek byl zkonfiskován. Jeho ostatky jsou dnes uloženy v kapli sv. Anny v Mnichově Hradišti.