Jezuitská kolej v Jičíně
Přímo v centru

Jezuitská kolej

Oblíbené

Jezuitská kolej je zajímavá a opomíjená budova v centru Jičína. Řád jezuitů přišel do Jičína na pozvání Albrechta z Valdštejna a rozsáhlý komplex jezuitských budov v blízkosti kostela sv. Ignáce z Loyoly čítal nejen samotnou kolej, ale také budovy gymnázia, semináře, lékárny, nemocnice a dům alumnů (alumnus - seminarista). Vstup do areálu je v současné době možný pouze při ojedinělých dnech otevřených dveří.

Zakládací listina pro kolej a gymnázium je datována na svátek sv. Havla (16. října) 1624. Gymnázium bylo vybudováno v letech 1627-1628. Základní kámen k jezuitské koleji byl tehdejším rektorem Blažejem Slaninou položen až 6. června 1628. Jedním z nejznámějších studentů gymnázia byl i český literát a historik Bohuslav Balbín. Součástí komplexu se stal i gotický kostel sv. Jakuba Staršího, u nějž bylo změněno patrocinium na sv. Ignáce z Loyoly, jednoho z patronů řádu. Není jasné, který z Valdštejnových italských architektů byl autorem stavby, nicméně od roku 1632 ji řídil Nicolo Sebregondi.

Dekretem papeže Klementa XIV. byl celý jezuitský řád v roce 1773 zrušen. Objekt jičínské koleje následně využívala armáda, nejprve císařská a poté československá. Nakonec ji okupovala sovětská vojska. Necitlivým využíváním byla významná barokní památka zdevastována, od roku 1990 chátrá a město pro ni hledá využití.

Menší opravenou část kláštera využívá Policie České republiky, zbývající budovy se postupně opravují, dílčích oprav přízemí na druhém nádvoří
O navrácení života do památky se od roku 2000 snažilo sdružení Kolej v jednom kole, kdy se kolej otevřela veřejnosti v rámci kulturních akcí. Tento i další dosavadní projekty na oživení prázdné koleje zatím končily bez výsledku. Zřejmě nejnadějnějším záměrem využití byl projekt výstavby vědeckotechnického parku, který ale pro svoji velkou finanční náročnost nebyl realizován.

V současné době se o kolej nejvíce zajímá spolek Balbineum z.s., který plánuje využít objekt k výstavám, divadelním a hudebním vystoupením či uměleckým a řemeslnickým dílnám a kurzům. V roce 2022 se díky dokončení první části rekonstrukce nádvoří podařilo zpřístupnit první část objektu.

Otevírací doba / Vstupné

Otevírací doba dílen a prostoru pro umění a odpočinek SOL v prostorách Jezuitské koleje: 

Červen, září

sobota: 13 - 17

Červenec, srpen

pátek - sobota: 13 - 17

Zbytek jezuitské koleje je v současné době veřejnosti nepřístupný.

Informace

GPS
50.4363717N, 15.3490917E