Valdštejnův Jičín
Z historie města

Valdštejnův Jičín

Oblíbené

Byl to právě Albrecht z Valdštejna, který pozvedl město Jičín mezi sídla na samém výsluní evropské důležitosti. Vévoda chtěl Jičín učinit hlavním městem svého rozsáhlého panství a připravil velkolepé plány na jeho přestavbu. Vystavěno bylo velké tržní náměstí, opravovaly a stavěly se domy, probíhala přestavba zámku a přilehlé zahrady. Započala výstavba nového kostela, byla vysázena lipová alej, stavěla se Valdštejnská lodžie. Valdštejn do Jičína otiskl svoji vizi a i když nebyla zcela dokončena, to hlavní z ní můžeme obdivovat i dnes.

V době, kdy Evropu sužovala třicetiletá válka, zažil Jičín své nejslavnější chvíle. Zatímco jiná města byla obléhána, vypalována a drancována byl v okolí Jičína klid. Město nebývale vzkvétalo a panoval tu čilý stavební ruch. Celé bloky středověkých domečků byly demolovány, aby na jejich místě mohly vyrůst okázalé reprezentativní budovy. To vše – boření i nová výstavba – se přitom dělo v horečném tempu podle předem pečlivě připravených projektů.

V samém centru města byl budován rozsáhlý vladařův palác, pod vrchem Zebínem letohrádek se zahradou, založeny byly dva klášterní komplexy, gymnázium pro studenty z celého panství i nové předměstí pro řemeslníky. Plánovalo se i zřízení biskupství a univerzity. Sláva Jičína však byla stejně tak krátká jako kariéra toho, díky němuž město věhlasu dosáhlo. Naštěstí ale veškerá práce nepřišla vniveč a my dnes obdivujeme 

....Barokní komponovaná krajina....

Soubory ke stažení
Jičín - Valdštejnovo město pdf (1.18 MB) Stáhnout