Jičínské kostely

Jičínské kostely

Oblíbené

V Jičíně naleznete čtyři kostely, ty v centru města slouží v prvé řadě věřícím k modlitbám a bohoslužbám. Dveře kostelů jsou však otevřené i dalším návštěvníkům, kteří chtějí obdivovat jejich architekturu a výzdobu. V létě v rámci Prodloužených víkendu se v kostele sv. Jakuba a kostele sv. Ignáce konají komentované prohlídky. Oblíbené jsou i koncerty během roku a Noc kostelů, která se koná pravidelně poslední květnový pátek.

​Kostel sv. Jakuba

Jičín kostel svatého Jakuba

Farní kostel svatého Jakuba Většího se nachází v těsném sousedství jičínského zámku. Obě památky jsou dokonce propojené prampouchem, jakousi spojovací chodbou. Ta umožňuje pohodlný průchod ze zámku do prostoru panské oratoře. Zakládací listinu kostela nepodepsal nikdo jiný než Albrecht z Valdštejna. Kostel měl mít čtyři postranní věže a centrální kopuli, ty však po Valdštejnově smrti již dokončeny nebyly. Ačkoli v případě kopule to není tak úplně pravda. Malíř Josef Kramolín vytvořil na stropě kostela iluzivní malbu, která existenci kopule evokuje. Přesvědčit se o tom můžete sami.

Kostel je přístupný veřejnosti denně od 8 do 17 hodin, pravidelně se tu konají bohoslužby.

Kostel sv. Ignáce

Jičín kostel svatého Ignáce

Kostel svatého Ignáce je původní městský farní kostel v gotickém slohu, jeho základy byly položeny pravděpodobně současně se základy města Jičína na přelomu 13. a 14. století. Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Původně byl zasvěcený sv. Jakubovi, to se změnilo poté, co jej Valdštejn dal do užívání řádu jezuitů. Významnou výzdobu kostela tvoří obraz sv. Ignáce z Loyoly a obraz Panny Marie Rušánské. Po požárech proběhly renesanční přestavby. V současné době probíhá postupná oprava této sakrální stavby, dokončena už byla obměna kupole a věž dostala nový plášť.

Kostel je otevřený vždy půl hodiny před bohoslužbou, v době letních prázdnin pak denně od 10 do 16 hodin.

Kostel Panny Marie de Salle

Jičín kostel Panny Marie del Salle

Třetí jičínský kostel se nachází u novoměstského hřbitova. Základní kámen kostela Panny Marie de Salle, tehdy ještě pod jménem Nejsvětější Trojice, byl  položen rektorem jičínské jezuitské koleje z pověření kardinála Arnošta Harracha roku 1629. Drobnou perličkou kostela je, že zde byli v roce 1820 oddáni rodiče Bedřicha Smetany.

Kostel Všech svatých

Jičín kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých stojící na úpatí vrchu Zebín je vlastně jediným pozůstatkem středověké vesnice, která byla zrušena na rozkaz Albrechta z Valdštejna. Kolem kostela se rozkládá malý hřbitov obehnaný kamennou zdí. Jelikož kostel nemá věž, ze které by mohl odbíjet zvon, stojí v jeho sousedství dřevěná zvonice. Místní osadníci dokonce obnovili tradici zvonění.

Každou neděli a o státních svátcích tak můžete v pravé poledne slyšet zvon.

Informace

GPS
50.4363358N, 15.3530894E