Kolegium jezuickie  Jiczin
W samym centrum

Kolegium jezuickie

Favorites

Zakon jezuitów został do Jiczina sprowadzony przez Albrechta von Wallensteina. Rozległy zespół jezuickich budynków w pobliżu kościoła św. Ignacego z Loyoli obejmował nie tylko kolegium, ale także budynki gimnazjum, seminarium, apteki, szpitala oraz dom alumnów.

Gimnazjum jezuickie w Jiczinie, do którego uczęszczał między innymi wybitny czeski literat i historyk Bohuslav Balbín, zostało założone w 1624 roku, a cztery lata później rozpoczęto budowę kolegium. Elementem zespołu był także gotycki kościół św. Jakuba Starszego, którego patronat zmieniono na św. Ignacego z Loyoli, będącego jednym z patronów zakonu.  Nie wiadomo, który z włoskich architektów Wallensteina był autorem budowli, jednak od 1632 roku budowę nadzorował Nicolo Sebregondi. Na mocy dekretu papieża Klemensa XIV cały zakon jezuitów został w 1733 roku poddany kasacie.

Obiekt jiczińskiego kolegium był później wykorzystywany przez wojsko − najpierw cesarskie, potem czechosłowackie, a w efekcie także sowieckie wojska okupacyjne. W wyniku nieodpowiedniego użytkowania cenny barokowy zabytek uległ dewastacji. Od 1990 roku popada w ruinę i władze miasta bezskutecznie poszukują dla niego nowego przeznaczenia.

Z mniejszej wyremontowanej części klasztoru korzysta Policja Republiki Czeskiej. Pozostałe budynki wciąż czekają na swoją odbudowę. Od 2000 roku stowarzyszenie Kolej v jednom kole podejmowało starania, by przywrócić zabytkowi życie, organizując w nim chociaż sporadycznie wydarzenia kulturalne. Jednak to i inne dotychczasowe przedsięwzięcia, mające na celu ożywienie pustego kolegium, gasły bez efektu. Największe możliwości użytkowania stworzyłby prawdopodobnie projekt budowy parku naukowo-technicznego. Ze względu na kosztochłonność radni jednak w ostateczności z tego projektu zrezygnowali.  Być może lepsza przyszłość nadejdzie dzięki związkowi Balbineum. We współpracy z nim władze miasta rozpoczęły częściowe remonty parteru na drugim dziedzińcu, gdzie będą organizowane wystawy, przedstawienia teatralne i muzyczne oraz warsztaty i kursy artystyczne i rzemieślnicze. W planie jest otworzenie centrum wspólnotowego, dzięki któremu kolegium jezuickie wracałoby stopniowo do życia i było jednocześnie remontowane. Wejście do obiektu jest obecnie możliwe tylko w sporadycznie organizowane dni otwarte.

Mapa

Informacja

GPS
50.4363717N, 15.3490917E