Synagoga v Jičíně

Synagoga a židovská škola

Oblíbené

V Jičíně se dochovalo několik významných židovských památek, které rozhodně stojí za návštěvu, patří mezi ně synagoga, budova bývalé židovské školy nebo třeba židovský hřbitov v nedalekých Sedličkách.

Židé v Jičíně

Židovské osídlení v Jičíně je doloženo od poloviny 14. století, Židé vlastnili domy v různých částech města a volně s nimi disponovali. Patrně již od počátku 16. století se židovské osídlení soustředilo v oblasti dnešní Židovské ulice. Za vypovězení Židů z Čech v polovině 16. století museli všichni Židé Jičín opustit. Za Albrechta z Valdštejna byla židovská obec v Jičíně obnovena. Jejím ochráncem se stal vévodův finančník Jakub Baševi z Treuenberka

Dne 13. ledna 1943 bylo z Jičína a nejbližšího okolí deportováno více než 100 židovských obyvatel do terezínského ghetta, z nichž 77 zahynulo v Osvětimi a dalších vyhlazovacích táborech. Po válce již židovská obec nebyla v Jičíně obnovena. Tragické osudy některých příslušníků místní židovské obce z období holocaustu připomínají tzv. Kameny zmizelých (Stolpersteine), které jsou od roku 2019 postupně zasazovány do dlažby před domy, kde rodiny před svou deportací žily.

Synagoga

Jičínská synagoga je jednou z nejlépe zachovaných židovských památek v oblasti Českého ráje. Jde o malou, pozdně barokní stavbu z 2. poloviny 18. století s pozdější klasicistní výmalbou. Synagoga svou funkci plnila do roku 1941. Po válce sloužila jako skladiště, následně jako sušárna léčivých bylin. Dlouho chátrající objekt zachránila rozsáhlá rekonstrukce, po níž byla v roce 2008 synagoga opět zpřístupněna veřejnosti. Při návštěvě věnujte pozornost stálé expozici o historii Židovské obce v Jičíně.

Židovská škola

Jen pár kroků od synagogy se nachází další významný objekt bývalé židovské čtvrti. V čp. 100 bývala dlouhá léta židovská škola, kde se vyučovalo německy. Po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 2014 tu naleznete stálou expozici Židovští spisovatelé, dramatici a kritici a menší výstavní prostor. Dnes v Židovské 100 naleznete také útulnou kavárnu a ubytování. Prostor je uzpůsobený i pro svatební obřady.

Informace

GPS
50.4380569N, 15.3527747E