Synagoga Jiczin

Synagoga i szkoła żydowska

Favorites

W Jiczinie zachowało się kilka ważnych zabytków żydowskich, do których należy synagoga, budynek dawnej szkoły żydowskiej oraz cmentarz żydowski w niedalekich Sedličkach.

Jiczińska synagoga należy do najlepiej zachowanych zabytków żydowskich na terenie Czeskiego Raju. To mały późnobarokowy budynek z 2. połowy XVIII wieku z późniejszymi klasycystycznymi malowidłami. Synagoga spełniała swoją funkcję do 1941 roku. Po wojnie był w niej magazyn, a później suszarnia leczniczych ziół. Popadający przez długi czas w ruinę budynek uratowała szeroko zakrojona odbudowa, po której przeprowadzeniu w 2008 roku synagogę udostępniono zwiedzającym. Podczas zwiedzania warto poświęcić uwagę wystawie pn. „Historia gminy żydowskiej w Jiczinie”.  

Tylko kilka kroków od synagogi znajduje się kolejny ważny obiekt dawnej dzielnicy żydowskiej. W budynku pod numerem 100 mieściła się przez wiele lat szkoła żydowska, w której zajęcia prowadzono w języku niemieckim. Po szeroko zakrojonej rekonstrukcji ukończonej w 2014 roku umieszczono tu stałą ekspozycję pn. „Żydowscy pisarze, dramatopisarze i krytycy”. Znajduje się tu także mała sala wystawiennicza. Dziś przy ulicy Židovskiej nr 100 mieści się także przytulna kawiarnia i są miejsca noclegowe. Miejsce jest dostosowane także do potrzeb ceremonii ślubnych.

Mapa

Informacja

GPS
50.4380569N, 15.3527747E