Jiczińskie kościoły

Jiczińskie kościoły

Favorites

Obiekty sakralne służą w pierwszej kolejności wiernym do modlitwy i na nabożeństwa. Drzwi kościołów są jednak otwarte także dla innych odwiedzających, chcących podziwiać ich architekturę i wyposażenie.

Kościół św. Jakuba

Jičín kostel svatého Jakuba

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Większego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jiczińskiego pałacu. Oba zabytki są zresztą połączone korytarzem rozporowym. Umożliwia on wygodne przejście z pałacu do męskiego oratorium. Akt założycielski kościoła podpisał oczywiście nikt inny tylko Albrecht von Wallenstein. Kościół miał mieć cztery boczne wieże i centralną kopułę, jednak po śmierci Wallensteina prac nie ukończono. Choć w przypadku kopuły to nie do końca zgodne z prawdą. Malarz Josef Kramolín wykonał na suficie kościoła iluzoryczne malowidło, które sprawia wrażenie kopuły. Można się o tym samemu przekonać. Kościół dostępny jest dla zwiedzających codziennie od godz. 8 do 17. Regularnie odbywają się tu także nabożeństwa.

Kościół św. Ignacego

Jičín kostel svatého Ignáce

Kościół św. Ignacego to dawny miejski kościół parafialny, zbudowany został w stylu gotyckim, a jego fundamenty położono prawdopodobnie w czasie założenia miasta Jiczina na przełomie XIII/XIV wieku. To najstarszy zachowany obiekt na terenie miasta. Początkowo był pod wezwaniem św. Jakuba, co uległo zmianie, gdy został on przez Wallensteina przekazany zakonowi jezuitów. Cenne dekoracje kościoła stanowią obrazy św. Ignacego z Loyoli i Maryi Panny Rušánskiej, który jezuici otrzymali z Rosji. Po dwóch pożarach przeprowadzono przebudowy w stylu renesansowym. Obecnie obiekt sakralny jest stopniowo remontowany. Zakończono już wymianę kopuły, a wieża ma nową obudowę. Kościół jest otwarty zawsze pół godziny przed nabożeństwem, w okresie wakacji letnich codziennie od godz. 10 do 16.

Kościół pw. Maryi Panny de Salle

Jičín kostel Panny Marie del Salle

Trzeci jicziński kościół znajduje się przy cmentarzu nowomiejskim. Kamień węgielny kościoła pw. Maryi Panny de Salle, wówczas jeszcze pod wezwaniem Najświętszej Trójcy, położył rektor jiczińskiego kolegium jezuickiego, umocowany przez kardynała Arnošta Harracha, w 1629 roku. Ciekawostką jest to, że w 1820 roku wzięli tu ślub rodzice słynnego kompozytora Bedřicha Smetany.

Kościół Wszystkich Świętych

Jičín kostel Všech svatých

Kościół Wszystkich Świętych, stojący u podnóża wzgórza Zebín, to tak naprawdę jedyna pozostałość po średniowiecznej wiosce, która została zlikwidowana na rozkaz Albrechta von Wallensteina. Wokół kościoła jest mały cmentarz otoczony kamiennym murem. Kościół nie ma wieży, w której można by bić w dzwon, więc w jego sąsiedztwie zbudowano drewnianą dzwonnicę. Lokalni osadnicy nawet wznowili tradycję bicia w dzwon, który można usłyszeć w każdą niedzielę i święta państwowe w samo południe.

Mapa

Informacja

GPS
50.4363358N, 15.3530894E