Vrch Veliš
Tip na výlet

Veliš

Na vrchu Veliš kdysi stával stejnojmenný hrad, dnes je místo oblíbenou vyhlídkou. 

​Na Veliši kdysi stával stejnojmenný gotický hrad. Svého času se jednalo o jeden z nejpevnějších hradů v Čechách. Jeho význam dokládá i fakt, že v něm byla dlouhou dobu uchovávána Basilejská kompaktáta. Osud hradu byl zpečetěn v roce 1658, kdy bylo rozhodnuto o jeho zboření, aby v případě války nemohl sloužit jako útočiště cizího vojska. Jičínští jezuité dostali souhlas s použitím kamene ze zbořeného hradu k výstavbě zámku v Milíčevsi a dvoru ve Starém Místě.

Jičín Veliš

Představu o vzhledu hradu v dobách jeho největší slávy si můžeme udělat díky kresbě, která vznikla asi 20 let po jeho rozboření. Tuto kresbu ani nemusíte hledat v knihách, je vyobrazena na jednom z domů, které minete před stoupáním na vrchol Veliše. V dnešní době nalezneme na kopci jen málo stavebních zbytků, celý vrch byl rozeklán obrovským čedičovým lomem a je téměř nemožné identifikovat přesnou podobu hradního areálu.

Informace

GPS
50.4168053N, 15.3146969E