Wojna 1866 w Jiczynie

Wojna 1866 w Jiczynie

Favorites

Jesteś miłośnikiem historii wojskowości? Podczas wizyty w Jiczynie polecamy spacer ścieżką edukacyjną poświęconą bitwie z 1866 roku.

Życie mieszkańców ziemi jiczyńskiej w czerwcu 1866 roku znacznie dotknęła wojna prusko-austriacka. Bitwa pod Jiczynem, w której wojska austriackie zostały pokonane przez lepiej wyposażoną armię pruską, miała miejsce 29 czerwca, czyli kilka dni przed decydującą i bardziej znaną bitwą pod Sadową. Ciężkie walki toczono w miejscowościach Dílce, Železnice, w Skałach Prachowskich, a także w centrum miasta.

Po stopách bitvy u Jičína

Przy Fontannie Koronacyjnej na rynku ma swój początek ścieżka edukacyjna licząca prawie 30 kilometrów, która wiedzie po polach walki bitwy pod Jiczynem. Poszczególne przystanki poświęcone są wydarzeniom, które rozegrały się podczas bitwy, opisują działania prowadzone w poszczególnych miejscowościach jiczyńskiego pola walki, przedstawiają uzbrojenie, wyposażenie i taktykę poszczególnych armii. Można się także zapoznać z ważnymi postaciami wojny oraz towarzystwem Komitét, które dziś troszczy się o pamiątki pochodzące z czasów tej wojny.

Informacja