Oblíbené

CLAVICULAE GICZINENSIS neboli JIČÍNSKÉ KLÍČKY, Klíček 5.

Start

Spolek Zefyrin ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Jičín a odborným pracovníkem NPÚ-ÚOP Josefov Ing. Jiřím Slavíkem si vás dovoluje pozvat na neopakovatelnou akci.

plakát

Mezi obzvláště působivá místa se silnou esencí genia loci a výraznou historickou stopou tradičně představují pohřebiště. Žel, stejně jako řada jiných lokalit i památná místa posledního odpočinku podléhají v čase řadám změn, které mnohdy stírají jejich podobu k nepoznání. O to vzácnější jsou potom místa, na kterých jakoby se zastavil čas.

V letech 1785–1787 proběhla zásadní přestavba kostela sv. Václava v Samšině na Jičínsku, která zcela změnila jeho dosavadní orientaci. Nový presbytář vznikl na západní straně kostela, zatímco původní pravoúhlé kněžiště na východní straně bylo proměněno v užší kůr. V rámci pozdně barokní přestavby bylo ke zdi bývalého presbytáře přistavěno schodiště vedoucí na kůr a toto odděleno zdí, čímž došlo k zakrytí velkého souboru figurálních a erbovních náhrobníků. A tak se stalo, že tyto dějinné události doslova zakonzervovaly kdysi systematicky budované rodové pohřebiště malšvické větve šlechtického Gerštorfů z konce 16. a počátku 17. století. Pohřebiště, o jehož existenci i uměleckohistorické hodnotě nemá většina současných obyvatel Jičínska nejmenší potuchy.

Vše se ale změní již v sobotu 25. května 2024 v rámci další Jičínských klavikulí, neboť v pořadí pátým Klíčkem otevřeme kostel sv. Václava v Samšině. Ještě před tím nám ale v 9:30 hod. na místě samém památkář, historik a odborný pracovník Národního památkového ústavu v Josefově Ing. Jiří Slavík přiblíží historii tohoto místa i rodového pohřebiště Gerštorfů, představí nám osoby, které byly v samšinském kostele uloženy k věčnému odpočinku, a osvětlí, čím vším jsou zdejší renesanční náhrobníky jedinečné a vzácné. Poté již budete mít možnost si prohlédnout a vyfotografovat místo samé a nasát jeho specifickou atmosféru. Leč pozor, úvodní krátká přednáška Ing. Jiřího Slavíka proběhne pouze jednou od 9:30 hod. a rodové pohřebiště v kostele sv. Václava bude přístupné pouze do 12:00 hod. Úderem poledne zarachotí ve dveří samšinského kostela klíč a kamenné tváře členů šlechtického rodu Gerštorfů opět na dlouhou dobu přikryje tma.

Informace

Místo

Kostel sv. Václava v Samšině

Datum
Začátek
GPS
50.4575550N, 15.2351736E

Mohlo by vás zajímat

25. 5. - 15. 9. 2024
V letní sezóně jičínského muzea se opět představí Divadlo bratří Formanů se svým Imagináriem.
17. - 23. 6. 2024
Užijte si svou letní dovolenou v pohádkovém Jičíně.
Třináctý ročník celoměstského multižánrového festivalu v rámci mezinárodního dne hudby.
Spolek Zefyrin, Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín a Valdštejnovo muzeum a mincovna si vás dovolují pozvat na 2. ročník oslav svátku města.