Oblíbené

Jezuité nejen v Jičíně aneb Tovaryšstvo Ježíšovo včera a dnes

Start

Ještě před 30 lety se většině z nás při vyslovení slova „jezuité“ nutně vybavil obraz z Jiráskova „Temna“, v němž zlí, nenávistní a fanatičtí klerikové v černých sutanách vystupují jako symbol násilné rekatolizace a církevní policie, úskoční superpadouchové ve službách habsburské monarchie a zarputilí nepřátelé českého národa, který měl po bitvě na Bílé hoře zejména přičiněním jezuitů upadnout do hluboké kulturní a duchovní propasti. 

plakát

Moderní česká historiografie se již naštěstí oprostila od vlasteneckého, protestantského výkladu českých dějin i komunistického dějepisectví a předkládá nám dnes obraz mnohem objektivnější, v němž nikdo rekatolizační úsilí Tovaryšstva Ježíšova nezkresluje, ani neopomíjí jeho mimořádný kulturní, duchovní a vzdělávací přínos. Konečně většina Jičíňáků, kteří absolvovali gymnaziální vzdělání, prošla Lepařovým gymnáziem založeným r. 1624 Albrechtem z Valdštejna právě v souvislosti s činností Tovaryšstva Ježíšova, které frýdlantský vévoda přivedl do našeho města přesně před 400 lety, roku 1622. 

 

Aktuální kulaté výročí se stalo vítanou příležitostí, jak oslovit vzácného hosta a zkusit jej pozvat k nám do Jičína. Podařilo se a naše pozvání přijal známý historik církevních dějin a dějin umění, člen Tovaryšstva Ježíšova a mimořádný člověk, P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ., který nás v pátek 23. září 2022 své přednášce nazvané "Jezuité nejen v Jičíně aneb Tovaryšstvo Ježíšovo včera a dnes" provede stručnou historií jezuitského řádu od jeho založení až po současnost. Jeho pozornost se zaměří na okolnosti vzniku řádu r. 1534, důvody jeho zrušení na nátlak evropských panovníků v roce 1773 i následné obnovení řádu r. 1814. Opomenut nezůstane ani příchod jezuitů do Jičína a jejich zdejší působení. Hlavním těžištěm přednášky se však stane fenomén ignaciánské spirituality. Posluchači tak budou moci poutavou a srozumitelnou formou nahlédnout do idejí a principů pomyslného duchovního základu jezuitského řádu a porozumět, čím duchovní působení Tovaryšstva Ježíšova vlastně oslovovalo člověka raného novověku a zda má ještě co nabídnout lidem 21. století. 

 

Díky ochotné a nezištné podpoře ředitele Lepařova gymnázia pana Mgr. Miloše Chlumského našla Jičínská beseda své nové působiště právě v prostorách této nejstarší školské instituce. A je více než symbolické, že budeme moci tuto novou etapu pořádání besedních přednášek na půdě Lepařova gymnázia zahájit právě přednáškou Miroslava Herolda, reprezentujícího duchovní řád, s nímž je historicky svázáno vzdělávání nejen v našem regionu. Budeme se těšit na setkání v pátek 23. září 2022 od tradičních 18:00 hod. v aule Lepařova gymnázia. Nenechte si tento mimořádný posluchačský zážitek ujít! 

Informace

Místo

Aula Lepařova gymnázia

Datum
23. 9. 2022
Začátek
GPS
50.4391136N, 15.3519050E

Mohlo by vás zajímat

17. 6. – 23. 10. 2022
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na archeologickou výstavu, která představí fenomén tzv. popelnicových polí během mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné.
1. 7. – 2. 10. 2022
Výstavní chodba jičínského muzea nabízí v letních měsících výstavu oblíbených plechových a plastových hraček světoznámých českých firem Kovap a Kaden. Tradice výroby sahá až do roku 1946, kdy v..
10. 9. – 27. 11. 2022
Tento rok končí národní oslavy a výročí Jana Amose Komenského. Při této příležitosti jsme ve spolupráci s muzeem J.A. Komenského v Uherském Brodě přichystali pro žáky a studenty jičínských škol..
24. 9. 2022
Prezentace sportovních klubů z Jičínska, která bude doplněna bohatým kulturním programem.