ENDEPL
Přihlášení

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách, autor: Jan Mertlík

Český ráj

Slatiny, 506 01
Mapa

Stavbou tohoto pozoruhodného kostela pokračovala hraběnka Anna Josefa po smrti svého manžela Františka Josefa Schlika v jeho započatém díle – ve tvorbě ojedinělé barokní krajinné kompozice, dnes známé jako Mariánská zahrada.

Jméno obce pochází od zdejší slatinné půdy, která se po odvodnění stala značně produktivní zemědělskou oblastí. Zdejší osídlení pochází již z prehistorické doby, což dokazují četné archeologické nálezy. Písemně je poprvé obec zmiňována r. 1357. V této době patřily osady a drobné statky vladykům a zemanům, koncem 15. století přecházely zdejší majetky do rukou většího panstva. Slatiny patřívaly Trčkům, krátce i Jindřichu Matyáši Thurnovi, původci povstání českých stavů v r. 1618. Po jeho porážce v r. 1620 byly statky prodány Albrechtovi z Valdštejna a po jeho zavraždění r. 1636 Jindřichu hraběti Schlikovi.

Na místě někdejšího – pravděpodobně gotického – kostela nechala hraběnka Anna Schliková v letech 1761–1763 vystavět ve stylu rokokové gotiky nový kostel. 

Byl budován s využitím obvodových zdí staré kostelní stavby, jeho jediná loď má téměř čtvercový půdorys, s polygonálním presbytářem. Při severní straně přiléhá sakristie, nad níž v patře je oratoř, na západní straně je obdélná předsíň s kruchtou v patře. Vnější nároží a stěny lodi jsou mezi vysokými okny podepřeny opěráky, nahoře zakončenými barokními volutami (ozdoby ve tvaru spirálových závitnic). Uprostřed hlavního průčelí na jižní straně je vstupní portál s lomeným profilovaným obloukem, nahoře s bohatými rokajovými (nesouměrné hřebínky) dekoracemi a s erby v kartuši (ozdobně orámovaná plocha). Po stranách portálu jsou polopilíře, které mají na vrchu vázy s bohatými ozdobami. Střecha kostela je mansardová, uprostřed jejího hřebene je objemná kupole s lucernou, na obou koncích jsou štíhlé věžičky, zvané sanktusníky. Ty ovšem mohly nést jen zcela malé zvonky, užívané při pozdvihování při mši. 

Větší zvony musely být umístěny v dřevěné stupňovité zvonici opodál. Tato zvonice je dokonce starší než kostel – pochází z poslední čtvrtiny 17. století. Na hřbitově původně stávaly i čtyři rokokové kaple se stěnami, členěnými pilastry a s bohatou malířskou výzdobou. Zbyla jen jediná – márnice. Hřbitov byl ohrazen rokokovou zdí, která se dochovala jen částečně kolem brány s pilíři a kovanou mříží. Interiér má bohatou štukovou dekoraci, na pilastrech v presbytáři jsou rokoková sousoší andílků. Fresky a vnitřní zařízení pocházejí také z doby kolem r. 1763. Z původního gotického kostela pochází kamenná křtitelnice z poloviny 15. století a na ní stojící cínová křtitelnice z r. 1593.


Fotogalerie

Zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie, autor: Jan Mertlík

Zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, autor: Jan Mertlík

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, autor: Jan Mertlík

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 
Zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie, autor: Jan Mertlík

Zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

 
 
 
Kalendář akcí Po stopách Albrechta z Valdštějna Jičín - město pohádky Loupežník Rumcajs Umění v ulicích v Jičíně Za pověstmi Českého ráje Turistický mapový portál Puzzle

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18872257
Za týden: 224872
Za den: 8293
Online návštěvníků: 176
 
Znak města JičínMěsto Jičín © 2017  |  tel.: 493 545 111  |  e-mail: posta@mujicin.cz  |  Kontakty  | Odkazy: CzechTourism | Touratlas
Tento projekt je financován z fondu Evropské unieSdružení Český ráj
load