ENDEPL
Přihlášení

Kaple sv. Anny, Dolní Lochov

Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Český ráj

Dolní Lochov, 506 01
Mapa

Vulkanický kužel převyšující o cca 80 m bezprostřední okolí, jako jeden z mála na Jičínsku, nebyl narušen těžbou čediče. Na tomto zalesněném vrchu nechal hrabě Schlik na přelomu 17. a 18. století vybudovat poutní kapli.

Stavba kaple byla součástí budování barokní krajinné kompozice, kterou se zbožný, vzdělaný a pokrokový šlechtický rod rozhodl vtisknout svému panství také duchovní rozměr. Základní osu této barokní krajinné kompozice tvoří křesťanský kříž, jehož vertikální rameno tvoří pomyslná spojnice mezi rodovým zámkem v Jičíněvsi, kaplí Loreta a kaplí sv. Anny. Horizontální rameno kříže leží na spojnici Lorety, kaple Andělů strážných a vokšického zámku.

Centrální dispozice stavby vycházející z kruhového půdorysu a specifický způsob jejího architektonického provedení nesou rukopis architekta – umělce, jakým byl Jean Baptiste Mathey. Kaple je zasvěcena svaté Anně – matce Panny Marie. V den jejího svátku sem každoročně přicházeli poutníci z širokého okolí. Kamenná kazatelna připojená k boku kaple napovídá, kde kněz sloužil mši. Tato tradice byla obnovena v roce 2005. Procesí vychází z Dolního Lochova a je zde sloužena mše za hudebního doprovodu. Od roku 1958 je kaple chráněnou nemovitou kulturní památkou. V roce 1990 byl celý vrch zařazen mezi chráněné přírodní památky. Předmětem ochrany je teplomilná flóra dochovaná v dubohabřinovém lese a v jeho bezprostředním okolí.

U kaple sv. Anny lze zahájit putování po kapličkách, které je možné vést okrajem lesa směrem na Ostružno, poté pokračovat po červené turistické trase ke kapli sv. Trojice, dále po lesní cestě ke kapli Andělů strážných a na Loretu. Trasu lze prodloužit až na vrch Veliš, odkud je krásný výhled po krajině. Okolní krajina si zachovala jisté kouzlo nenarušenosti a je příjemná k procházkám. Během putování lze navštívit koupaliště Sklář, které se nachází za Ostružnem, u kaple sv. Trojice. Také je možno se vydat na opačnou stranu - přes Dolní Lochov po červené značce do Prachovských skal.

Průseky Lorety (viz. obrázek Průseky Lorety) - Staré mapové podklady dokládají existenci čtyř lesních průseků ve tvaru kříže. Průseky byly úhlově posunuty od směrů světových stran a nikterak nenavazovaly na komunikační síť Jičínska a Kopidlenska. V osách těchto průseků leží významné krajinné a spirituální body. „Severní" průsek spojuje Loretu s lokalitou Ostružna a sv. Annou, „východní" spojuje Loretu s kaplí Andělíčkem a zámkem ve Vokšicích, „jižní" průsek váže Loretu k zámku v Jičíněvsi a ke kostelu Panny Marie v Kostelci. Průsek „západní" míří na kótu Holého vrchu. 

Fotogalerie

Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Průseky Lorety

Průseky Lorety

 
 
 
Kalendář akcí Po stopách Albrechta z Valdštějna Jičín - město pohádky Loupežník Rumcajs Umění v ulicích v Jičíně Za pověstmi Českého ráje Turistický mapový portál Puzzle

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18872257
Za týden: 224872
Za den: 8293
Online návštěvníků: 176
 
Znak města JičínMěsto Jičín © 2017  |  tel.: 493 545 111  |  e-mail: posta@mujicin.cz  |  Kontakty  | Odkazy: CzechTourism | Touratlas
Tento projekt je financován z fondu Evropské unieSdružení Český ráj
load